แปลเพลง my sacrifice tagged posts

แปลเพลง My Sacrifice – Creed (ข้าอุทิศ)

My Sacrifice จากวง Creed วงร็อคจากเมือง Tallahassee รัฐ Florida ก่อตั้งจนถึงแยกวงช่วงแรกในปี 1994-2004 และกลับมารวมกันอีกครั้งในปี 2009 สงสัยอยากมารื้อฟื้นความหลังกับเพลงนี้ครับ

My Sacifice ขึ้นอันดับ 1 ประเภท Rock ในปี 2001 เนื้อหาเพลงมีสั้นมาก

Read More