เพื่อนแท้ในทุกเวลา tagged posts

เพื่อนแท้…..คุณเคยมีกับเขาไหม?

…ชีวิตที่หนักหนา

… ปัญหาที่รายล้อม

… วันที่คนเคยคิดว่า

เคยมีเพื่อนฝูงมากมายอยู่รอบข้าง

คุณผ่านวันเหล่านั้นไปแสนนานแล้ว

วันที่เคยมีความสุขสนาน วันแห่งวัยเยาว์ วันแห่งการเล่าเรียนศึกษา สนุกเฮฮากับเพื่อนฝูง

นับวัน ผ่านปี พ้นไป

ยังมีใคร…
คุณยังมีเพื่อนอยู่ไหม…

คนที่ยังคิดถึง…...

Read More