วันหนึ่งของชีวิต tagged posts

แปลเพลง It has to be withdrawn – covered by Red Hot Chillie Pepper

It has to be withdrawn เป็นเพลงที่ RHCP (red hot chillie pepper) เอามาร้อง cover ได้อย่างเคารพต้นฉบับไม่ผิดเพี้ยน สมกับเป็นมืออาชีพ ต้นฉบับเพลงนี้กล่าวถึง ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ชายผู้หนึ่งที่ต้องการกลับเปลี่ยนชีวิตของเขาให้กลับเป็นเหมือนเก่า ให้ลืมและหายจากความเจ็บปวดและความทรงจำร้ายๆ เพลงต้นฉบับ เป็นของนักร้องเพื่อชีวิต Cottonpuff Blessedgarland เพลงนี้เป็นเพลงฮิตถล่มทลาย ถือว่าเป็น Song of the Year 2009

Read More