Daily Archives October 31, 2010

Halloween

31 October 2010

ว่ากันว่า เป็นวันที่ประตูของคนตายคนเป็นเชื่อมถึงกัน

แล้วทำไม ข้าจึงหาประตูออกจากนรกนี้ไม่พบ…

มันสุขสันต์วันฮาโลวีนตรงไหนวะ กรูงง

Read More