มันเกินไปแล้ว โอกาสหมดไปอีกแล้ว

ไม่มีอะไร สองเดือนนี้ผมไม่ได้โพสต์อะไรเป็นชิ้นอัน หมดไปอีกเดือนแล้ว

… เฮ่อ

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*